Yhdistys


Mielihyvin Savosta ry (ent. Kuopion Mielenterveydentuki ry) on perustettu 1.12.1970. Mielenterveyden keskusliiton jäsenjärjestönä tehtävänämme on mielen hyvinvoinnin edistäminen ja mielenterveyskuntoutujien edunvalvonta. Meille jokainen ihminen on tervetullut sellaisena kuin on.

Yhdistyksellämme on noin 300 jäsentä. Toimitilamme sijaitsevat lähellä Kuopion keskustaa Hyvän Mielen Talolla (Kuopion Raittiustalon rakennus) osoitteessa Minna Canthin katu 52-54. Käynti tiloihimme on sisäpihalta, Minna Canthin kadun puolelta. Toinen toimipisteemme on Kaavilla. Kivan matala rappu, KIMARA, sijaitsee osoitteessa Kirkkorannantie 4 C 27-30.

Yhdistyksemme henkilöstöön kuuluu kolme palkattua työntekijää: toiminnanjohtaja, ohjaaja ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Lisäksi meillä on toimintamme kannalta tärkeä ja arvokas joukko vapaaehtoistoimijoita erilaisissa tehtävissä. Merkittävin voimavaramme on vertaisohjaajat, jotka ohjaavat säännöllisesti toimivia harrasteryhmiä itsenäisesti/parin kanssa tai keskusteluryhmiä työntekijän työparina. Jäsenistöömme kuuluu myös koulutettuja kokemusasiantuntijoita, jotka osallistuvat erilaisiin kehittämishankkeisiin ja käyvät kertomassa toipumistarinaansa oppilaitoksissa ja tapahtumissa. Henkilöstöömme kuuluu myös sosiaalipedagoginen koira.

Hallituksemme valitaan vuosittain ja siinä on puheenjohtajan lisäksi kolmesta kuuteen jäsentä. Hallituksemme koostuu pääasiallisesti henkilöistä, joilla on kokemusta mielenterveysongelmista. Tarjoamme vapaaehtoisillemme koulutusta ja virkistystoimintaa, sekä tuemme osallistumista yhteistyökumppaneiden järjestämiin koulutuksiin.

Toimintamme pääasiallinen rahoitus tulee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (lyhenne STEA), minkä lisäksi saamme avustusta Kuopion kaupungilta ja säätiöiltä.

Teemme yhteistyötä kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden, sairaanhoitopiirin sekä muiden mielenterveys- ja päihdejärjestöjen kanssa.