Tavoitteet


Tavoitteenamme on, että toimintamme kautta osallistujat

  • saavat säännöllistä ja mielekästä tekemistä arkeensa
  • löytävät uusia ystäviä ja tuttavia
  • luottavat omiin kykyihinsä ja taitoihinsa
  • oppivat uusia taitoja
  • oivaltavat oman ajattelun voiman ja toivon merkityksen vastoinkäymisistä selviytymisessä