Opinnäytetyöt


YHDISTYKSEN TILAAMAT OPINNÄYTETYÖT

Aikuiskasvatustiede

Turunen, S. 2017. Vertaisohjaajina toimivien mielenterveyskuntoutujien oppiminen ja
vertaisohjaajana toimimisen hyödyt
. Itä-Suomen yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Pro gradu-tutkielma.


Sosiaalipsykologia

Julkunen, H. 2017. ”En ole yksin tässä veneessä”: mielenterveyskuntoutujien toipumista tukevat kokemukset ja kohtaamiset. Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Pro gradu -tutkielma.

Leinonen, R. 2019. "Luulin tietäväni että siellä maataan divaanilla ja hämärässä huoneessa ja lääkäri istuu lehtiön kanssa selän takana mutta eihän se sitä ollut ollenkaan" Mielenterveysongelmista kärsineiden työväenluokkaistaustaisten miesten käsityksiä psykoterapiasta ja psykoterapeuteista. Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Pro gradu -tutkielma.

Pudas, P. 2022. "Tämä antaa niin paljon elämään sisältöä ja merkitystä." Toipumiselle annetut merkitykset vertais - ja kokemusasiantuntijatoiminnassa. Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Pro gradu -tutkielma.


Sosiaaliala (sosionomi)

Aintila, M.; Eronen E. 2021. Tunteista voimaa: Työkirja Hyvän Mielen Talon vertaisohjaajien koulutukseen. Karelia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan opinnäytetyö.


OPINNÄYTETYÖT, JOIHIN ON KERÄTTY AINEISTOA YHDISTYKSEN TOIMINNASSA

Humanistinen ala (yhteisöpedagogi)

Tossavainen, A. 2021: Mielenterveysyhdistysten verkostotoimijoiden hyvinvointi ja sen kehittäminen. Mielenterveyden keskusliiton Pohjois-Savon paikallisyhdistykset. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.


Korumuotoilu

Luhtavaara, H.; Kallajoki M. 2018. Hyvinvointikoru : Korukonseptin suunnittelu kohderyhmälle. Savonia ammattikorkeakoulu. Korumuotoilun opinnäytetyö.