Kokemusasiantuntijarekisteri


Rekisterissämme on 57 koulutettua kokemusasiantuntijaa, joilla on omakohtainen toipumiskokemus mielenterveys- tai päihdeongelmasta. Kokemusasiantuntijamme asuvat Pohjois-Savon alueella. Tunnemme rekisterissämme olevien kokemusasiantuntijoiden tarinat ja vahvuudet.

KOKEMUSASIANTUNTIJAN TILAAMINEN

1. Ota yhteyttä rekisterimme yhteyshenkilöön, joka selvittää tarkemmin tarpeenne

2. Yhteyshenkilömme ohjeistaa sinua tilaamiseen liittyvissä yksityiskohdissa (sopimukset, palkkiot, valmistautuminen, purku)

3. Yhteyshenkilömme etsii sopivan kokemusasiantuntijan rekisteristämme ja ottaa häneen yhteyttä

4. Yhteyshenkilömme välittää sopivan kokemusasiantuntijan yhteystiedot sinulle

5. Yhteyshenkilömme on tehtävän jälkeen yhteydessä sekä sinuun että kokemusasiantuntijaan

Tuemme kokemusasiantuntijoitamme tehtäviin valmistautumisessa, tiedotamme tilaajien sopimus - ja palkkiokäytänteistä ja käymme työnohjauksellisia keskusteluja tehtävän suorittamisen jälkeen.

Vuonna 2022 välitimme 29 kokemusasiantuntijan tehtävää 16 eri tilaajalle.

Kokemusasiantuntijuus Pohjois-Savossa -verkosto


Kokemusasiantuntijuus Pohjois-Savossa -verkosto valvoo kokemusasiantuntijarekisteriä ja edistää kokemusasiantuntijatoimintaa Pohjois-Savon alueella.

Verkoston jäsenet:

Tuija Anttila-Raitanen, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Mielihyvin Savosta ry
Tanja Carrassi, sosiaalityöntekijä, KYS päihdepsykiatria, Pohjois-Savon hyvinvointialue
Kirsi Eskola, projektipäällikkö, Pohjois-Savon hyvinvointialue
Päivi Heino, sosiaalityöntekijä, KYS päihdepsykiatria, Pohjois-Savon hyvinvointialue
Seija Iso-Ilomäki, erikoissairaanhoitaja, Mielenterveys- ja päihdepalvelu Hemmalaiset
Tiina Nykky, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, Kuopion kaupunki
Maija Tapanainen, toiminnanjohtaja, Mielihyvin Savosta ry
Mari Tuomainen, Riippuvuustyön kehittämisyksikön johtaja, Kirkkopalvelut ry;
Teppo Uotinen, puheenjohtaja, Pohjois-Savon koulutetut kokemusasiantuntijat ry
Päivi Valta, päihdetyön johtaja, Päihdepalvelusäätiö