Vertaistuki


Vertaistuki on toimintamuodoistamme tärkein. Vertaistuki mahdollistaa kokemusten, tiedon ja tuen jakamisen osapuolten välillä. Vertaistuki näkyy kaikissa ryhmissämme.

Vertaistukea antavat ja saavat ovat tasavertaisia keskenään. Molemmat osapuolet saavat toisiltaan tukea jakamalla esimerkiksi samankaltaisia elämänkokemuksia ja elämänvaiheita.

Yhdistyksemme vertaisohjaajat ovat vertaisia, joilla on omakohtainen kokemus mielenterveyden haasteista ja kuntoutumisesta. Vertaisohjaajat ohjaavat osaamisensa, vahvuuksiensa ja mielenkiintonsa mukaisia ryhmiä.


"Sairastuminen on kuin avantoon putoaisi.
Kun tarpeeksi huudat, lääkäri auttaa ylös vedestä, mutta jättää avannon reunalle.
Silloin vertaisista on suuri apu. Ne auttavat tuellaan takaisin kantavalle jäälle."

(kuntoutuja)