Hyödyllisiä sivustoja


Paina alleviivattua vihreää tekstiä avataksesi linkki uudessa välilehdessä.

Yhdistyksemme tiedotuskanava, josta löydät ajankohtaisimman ohjelman ja lisätietoja ryhmien sisällöistä.

Kuopion kriisikeskus tarjoaa keskustelutukea vaikeasta elämäntilanteesta selviytymiseen.

Sivuston alle on jaoteltu tuettua lomatoimintaa järjestävät tahot:

Hyvinvointilomat, Maaseudun terveys- ja lomahuolto, Naiset yhdessä ry ja Solaris-lomat

Tuettu loma on tarkoitettu perheille ja aikuisille, joilla ei siihen muuten olisi mahdollisuutta. Tuetun loman tavoitteena on lisätä hyvinvointia. Lomatuet myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein hakemuksesta. Tuetut lomat järjestetään Veikkauksen tuella.

Valtakunnallinen kansalaisjärjestö valvoo ja ajaa mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien sekä heidän läheistensä etuja yhteiskunnassa, toimii asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä ja kehittää tarvittavia palveluja. Tarjoaa mm. seuraavia palveluita kuntoutujille:

Kurssit ja koulutukset, Neuvontapalvelut, Sopeutumisvalmennus, Työ- ja koulutusvalmennus

Sivulta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.

Suomen Mielenterveysseura on kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäiseminen. Sivustolta löytyy mm. koulutuksia vapaaehtoisille mielenterveysosaamiseen liittyen sekä materiaalia luettavaksi.

Yhdistys edistää ja tukee omaisten hyvinvointia läheisen oireillessa tai sairastaessa psyykkisesti.

Apuraha on tarkoitettu toimintarajoitteisten ihmisten koulutukseen, ammatilliseen kuntoutumiseen sekä työelämään sijoittumiseen tai muuhun aktiiviseen ja yhteiskunnallisesti rakentavaan toimintaan, kuten esim. harrastuksiin. Apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu vähävaraisille tai vammasta aiheutuvien kulujen vuoksi syrjäytymisuhan alaisille, Suomessa asuville yksityishenkilöille, joilla on liikunta- tai aistivamma, jokin pitkäaikaissairaus, mielenterveysongelma tai neurologinen poikkeavuus.

Tukinet on netissä toimiva kriisikeskus. Sieltä saat maksutta henkilökohtaista tukea, voit osallistua erilaisiin keskusteluryhmiin tai voit etsiä tietoja Tukinetin palveluhausta tai aineistokannasta.