Yhdistys mielen hyvinvoinnin tukena


Yhdistyksemme toiminta on tarkoitettu hoidon ja kuntoutuksen jälkeiseen elämänvaiheeseen, jossa julkisen sektorin palvelut ja tuki vähentyvät merkittävästi ja riski syrjäytymiseen on suurimmillaan. Meille on tärkeää, että julkisen ja kolmannen sektorin palvelut ohjaavat aktiivisesti asiakkaitaan hoito-, ohjaus- ja terapiasuhteen aikana tai viimeistetään sen päättyessä yhdistyksen toimintoihin.

Asiakaslähtöisyys on yksi toimintamme kulmakivistä ja sillä varmistetaan, että toiminta vastaisi mahdollisimman hyvin kohderyhmän tarpeisiin. Ryhmiin osallistuvien kokemusta arvostetaan ja heidän mielipiteitään kuunnellaan.

Toimintamme teoreettisena lähtökohtana on identiteettiä eheyttävä sosiaalipedagogiikka, joka yhdistyy luovaan toimintaan, yhdessä keskustelemiseen ja tekemiseen. Mielenterveyden häiriöistä kuntoutumisessa ajatteluamme ja toimintaamme ohjaa toipumisorientaatio. Vahvistamme osallistujien toivon, osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia sekä kannustamme mielekkään elämän rakentamiseen sairaudesta ja vastoinkäymisistä huolimatta.

Yhdistyksessä uskomme, että opimme ja kasvamme parhaiten kokemuksiemme kautta ja yhdessä tekemällä. Tämä sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys näkyy myös vapaaehtoistoimijoidemme koulutuksissa, joissa osallistujia aktivoidaan oivaltamaan ja oppimaan eri työskentelymenetelmien avulla.


"Sieltä pikku hiljaa nousin vertaistuen ja ystävien avulla."

(Osallistuja)